:..::::.::..:::::.:..::.::

2014 / WABI-SABI (Graffiti Show)

Colectiva que acerca escritores europeos y japoneses

Fechas:

-TOKYO
ANAGRA gallery
16/11/014 - 19/11/014

-OSAKA
CALMAART gallery
22/11/014 - 29/11/014

·Artistas participantes (EU-JPN)

APES, BANDIZ ESTUDIO, BICH, E1000, KANSAS,
MODUS, NANO4814, NEKO, NEWWWONKA, ANILLO,
RUINA, SAWE, SENY, SMUF2, SPER, YUBIA.

CHIRU, KABIS, KOMSU, LURK, NIBS, ODEN, RYOHEI SASAKI,
SATO, SHIN HAMADA, SORUTO, STANG, TAISHI NISHIHIRO.

+Organizan Taishi Nishihiro & RING
(fotos del evento por Taishi y Ring)